Norman Newell

Norman Newell

°

25-01-1919
Plaistow Londen
Engeland

+

01-12-2004
genomineerd Oscars ® 1964
1 keer genomineerd voor een Oscar

    

Oscars ® 1964 Genomineerd Beste nummer
More (tekst)
Mondo Cane