Guest winnaar van de Prijs van de Filmkritiek

12/12/2015

Zaterdag 5 december, ter gelegenheid van de 21ste editie van het Internationaal kort film festival van Leuven, bekroonde de persjury, samengesteld uit leden van de Unie van Film Kritiek (UFK) en de Unie van Belgische Film Pers (UBFP) met hun Prijs van de Film Kritiek een film in de categorie van de Vlaamse Kortfilms (27 films in competitie).De prijs werd toegekend aan de film &quot:Guest&quot: (20 ') van de regisseur Moon Blaisse.

De drie-koppige jury bestaande uit Brecht Capiau, Guido Convents en Niels Putman, die lid zijn van één van de twee nationale persbonden gaven tijdens de prijsuitreiking een uitgebreide motivatie waarom de Guest de Prijs van de Filmkritiek verdiende : &quot:De persprijs van de UFK/UBFP gaat naar een film die deels aansluit bij een thema dat in de Vlaamse kortfilmcompetitie dit jaar bij een aantal producties op de voorgrond trad, namelijk de eenzaamheid in onze samenleving en de onmacht om te binden met anderen. De gelauwerde film voedt de kijker met een sfeervolle anekdotiek, waarbij niet elke betekenislaag kant en klaar wordt aangereikt, maar de achterliggende gedachtes efficiënt voelbaar worden gemaakt. De regisseur wijkt het gevoelige en kleinmenselijke niet: elke blik draagt een hele wereld met zich mee, elke stilte zegt meer dan honderd woorden. De hyperconsequente en meanderende esthetiek draagt bovendien bij tot de emotionele lading ervan

De jury eerde met een speciale vermelding ook de filmische kwaliteiten van De Allegory of the Jam van Boris Kuijpers, Ruth Mellaerts. De persjury van de UFK/UBFP geeft een eervolle vermelding aan een kortfilm die excelleert in zijn portrettering van een 50-jarige zakenman. De man verliest zijn houvast wanneer blijkt dat een jongere collega de sociale gedragscode tijdens het zaken doen beter beheerst dan hijzelf. Op een abstracte-, maar tegelijk hilarische en deels surrealistische wijze wordt het publiek meegevoerd in een stroom van holle slogans, geplukt uit menig zelfhulpboek, die weinig ‘ter zake’ doen. Als we uit deze kortfilm één ding opsteken, dan is het wel dit: tijdens een informeel zakendiner met buitenlandse zakenpartners begin dan nooit over stoelgang&quot: .